โรงพยาบาลกบินทร์บุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นักวิชาการสาธารณสุข (รายวัน) 1 อัตรา
2) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน) 2 อัตรา
3) พนักงานทั่วไป (รายวัน) 3 อัตรา
4) พนักงานประกอบอาหาร (รายวัน) 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นสมัคร ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกบินทร์บุรี ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป