การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ 60 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1) สัญชาติไทย
2) อายุ 18 – 40 ปี
3) ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นชายต้องมี สด.43 หรือ สด.8
4) วุฒิการศึกษา ม.3
5) เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. / เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร อาคารชั้น 2 สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป