การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 16 อัตรา

ประกาศรับสมัครฉบับที่ 1 >> คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร
1) ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) 1 อัตรา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี

ประกาศรับสมัครฉบับที่ 2 >> คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร
1) ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา
2) ผู้ช่วยช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน 1 อัตรา
3) ผู้ช่วยพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา
4) ผู้ช่วยพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครฉบับที่ 3 >> คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร
1) ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง 2 อัตรา
2) ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี 1 อัตรา
3) ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี 1 อัตรา
4) ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา
5) ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน 1 อัตรา
6) ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน 1 อัตรา
7) ผู้ช่วยช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 1 อัตรา
8) ผู้ช่วยช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ 1 อัตรา
9) ผู้ช่วยช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน 1 อัตรา
10) ผู้ช่วยบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน 1 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 รับสมัคร เวลา 09.00 – 16.00 น. สถานที่ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี ห้องประชุมอาคาร ฝวบ. ชั้น 1

error: กรุณาอย่าก็อป