แขวงทางหลวงกำแพงเพชร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 2-16 มิถุนายน 2564 ในเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป