ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ (นายทหารประทวน) 250 อัตรา

ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยกำลังรบ และสนับสนุนการรบ เหล่าทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับใหม่)

1) ประเภทเหล่าทหารราบ 125 อัตรา
2) ประเภททหารกองประจำการ ที่สมัครใจขอเลื่อนปลด (ไม่จำกัดเหล่า) 125 อัตรา

กำหนดวันเวลาการรับสมัคร

การรับสมัคร (สมัครสอบ พร้อมกับตรวจร่างกายเบื้องต้นจากคณะกรรมการรับสมัคร) ในวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ แหล่งสมาคม นายทหารค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การแต่งกาย ชุดสุภาพ (กางเกงสเล็คสีดำ, เสื้อคอปกแขนยาวสีขาว, รองเท้าหุ้มส้น) ทหารกองประจำการ ชุดฝึกพราง (มาสมัครด้วยตนเองเท่านั้นพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร)

error: กรุณาอย่าก็อป