กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 25 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา
2) นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 5 อัตรา
3) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
4) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 9 อัตรา
5) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา
6) วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 อัตรา
7) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1 อัตรา
8) นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
9) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
10) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
11) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://hss.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป