โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี รับสมัครพนักงาน 22 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) พนักงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 11,920 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 1,365 บาท
2) เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,360 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
3) เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,360 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
4) พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้าง 9,480 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
5) พนักงานช่วยงานบริการ จำนวน 9 อัตรา ค่าจ้าง 8,590 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

การรับสมัคร

1) สมัครด้วยตัวเอง ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันราชการ เวลา 08.30 – 15.30 น. หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน และเลือกหัวข้อดาวน์โหลดใบสมัครงานสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร 02-926-9368

2) สมัครทาง Internet http://203.131.209.219/e-Recruitment/index.php ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยเข้าไปที่ http://www.hospital.tu.ac.th/

error: กรุณาอย่าก็อป