สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย เลขที่ 354 หมู่ที่ 5 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลข 042-423489 หรือ โทร.1584 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

error: กรุณาอย่าก็อป