มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน 41 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหาร สำนักงานรองอธิการบดี อาคารวิทยบริการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.tnsuskn.ac.th กรอกรายละเอียดแล้วส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ tnsuskn2499@gmail.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร งานบุคคล ฝ่ายบริหาร เลขที่ 137 หมู่ 3 ถนนสมุทรสาคร – โคกขาม ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 034 – 412309 ต่อ 510

error: กรุณาอย่าก็อป