สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา เลขที่ ก.23/1 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 0-3524-1733 ระหว่างวันที่ 8 – 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ 08.30 -16.30 น.

error: กรุณาอย่าก็อป