สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26 เลขที่ 155 หมู่ที่ 7 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ โทร. 035-5*1203 ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 กันยายน 2564 ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทาง facebook สำนักงานจัดรูปที่ดินสุพรรณบุรี และทางเพจ facebook.com สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 26

error: กรุณาอย่าก็อป