โรงพยาบาลน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน2564 (สมัครด้วยตนเอง,ทางไปรษณีย์)

error: กรุณาอย่าก็อป