วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก (ใบสมัคร) ด้วยตนเองได้ที่ห้องงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 053-121121 ต่อ 118 เว็บไซต์ www.bcnc.ac.th หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงงานทรัพยากรบุคคล ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยท่านสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ใบสมัคร) ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 – 24 กันยายน 2564

error: กรุณาอย่าก็อป