โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวนหลายอัตรา

ค่าจ้างวันละ 300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) ไม่จำกัดเพศ
3) อายุระหว่าง 18-35 ปี
4) มีมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการ ติดต่อสื่อสาร
5) ทดลองงานเป็นเวลา 1 เดือน

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

error: กรุณาอย่าก็อป