สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

ยื่นประวัติส่วนตัวและตัวอย่างผลงานได้ที่ sineenart1123@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 หมายเหตุ สัญญาจ้างงานชั่วคราว การคัดเลือกและทำสัญญาจ้างเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

error: กรุณาอย่าก็อป