อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ 54 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถรับใบสมัครและยื่นหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป