สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถส่งใบสมัครได้ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20-24 กันยายน 2564

error: กรุณาอย่าก็อป