กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ บรรจุครั้งแรก 75 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://forest.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป