โรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท
2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,200 บาท
3) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท
4) พนักงานทั่วไป 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,590 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลฝาง ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564

error: กรุณาอย่าก็อป