โรงพยาบาลฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3) เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
4) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
5) พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา
6) พนักงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลฝาง ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2564

error: กรุณาอย่าก็อป