สำนักงาน กกต. รับสมัครสอบบรรจุพนักงาน 215 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1) พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ 74 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
2) พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 54 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
3) นิติกรปฏิบัติการ 16 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
5) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
6) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 21 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
7) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
8) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 9 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
9) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
10) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
11) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
12) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
13) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา เงินเดือน 11,300 บาท
14) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา เงินเดือน 11,300 บาท

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://ect.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนในประกาศรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป