มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 8-22 กันยายน 2564 เช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและจังหวัดลำปาง

error: กรุณาอย่าก็อป