สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ http://itsc.cmu.ac.th/ และส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครมายังอีเมล itsc_ hr@cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป