สำนักงานเขตดุสิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 52 อัตรา

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัคร

1) ฝ่ายปกครอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
2) ฝ่ายโยธา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
3) ฝ่ายรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
4) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
4.1) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 16 อัตรา
4.2) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 21 อัตรา
4.3) ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา
4.4) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 2 อัตรา
4.5) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
4.6) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดุสิต ระหว่างวันที่ 12 – 21 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

error: กรุณาอย่าก็อป