กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 156 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 100 อัตรา
2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
3) เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
4) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

วัน เวลา การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.dopa.go.th/Main/FrmAnnounceNews.aspx?TestTypeId=XnkTwuIurkQ%3d&Year=12pg4bnjVxM%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d&IpS=mSrJqh5JCcY%3d ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร
❖ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
หน่วยที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

error: กรุณาอย่าก็อป