กรมที่ดิน (กรุงเทพมหานคร) รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 36 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวช.) 10 อัตรา
2) นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวท. และ ปวส.) 20 อัตรา
3) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
4) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา
5) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 4 อัตรา

วัน เวลา การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dol.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป