โรงพยาบาลดำเนินสะดวก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 24 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) พยาบาลวิชาชีพ ค่าจ้างวันละ 652 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล จำนวน 8 อัตรา
2) นักวิชาการสาธารณสุข ค่าจ้างวันละ 493 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 1 อัตรา
3) ผู้ช่วยพยาบาล ค่าจ้างวันละ 400 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
4) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ค่าจ้างวันละ 300 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มการ พยาบาล จำนวน 4 อัตรา
5) พนักงานพัสดุ ค่าจ้างวันละ 300 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
6) พนักงานทั่วไป ค่าจ้างวันละ 300 บาท ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล ด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ กลุ่มการพยาบาล จำนวน 7 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป