กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
4) นักวิชาการพัสดุ จำนวน 6 อัตรา
5) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
6) นักฟิสิกส์รังสี จำนวน 6 อัตรา
7) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
8) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้ เปิดเว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th คลิกที่หัวข้อ “รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” และกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

error: กรุณาอย่าก็อป