กองพลทหารราบที่ 6 (ร้อยเอ็ด) รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1) ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) ร้อย.บ.พล.ร.6
2) เสมียนกองร้อย (ชกท.710) ร้อย.สห.สนาม 2
3) พลขับรถ (ชกท.640) กอง พธ.พล.ร.6
4) พลขับรถ (ชกท.640) กอง สพบ.พล.ร.6
5) พลขับรถ (ชกท.120) ช.พัน.6 พล.ร.6
6) พถขับรถ (ชกท.640) พัน.สร.6
7) เสมียน (ชกท.710) ร.6
8) เสมียนเสบียง (ชกท.941) ร.6 พัน.3
9) พลขับรถ(ชกท.640) ร.16 พัน.1
10) พลขับรถ (ชกท) 640) ร.16 พัน.1
11) พลขับรถ (ชกท) 640) ร.23 พัน.1
12) เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) ร.23 พัน.4
13) ช่างยานยนต์ (ชกท.631) ป.6
14) พลขับรถ (ชกท) 640) ป.6 พัน 16
15) เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710) ป.6 พัน.23
16) พลสูทกรรม (ชกท.940) ป.6 พัน 106

กำหนดวันรับสมัคร

ประกาศฯ และรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (เว้นวันหยุดราชการ)

กองพลทหารราบที่ 6 (ร้อยเอ็ด) รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา
กองพลทหารราบที่ 6 (ร้อยเอ็ด) รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา

error: กรุณาอย่าก็อป