กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 48 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นักวิชาการพัสดุ ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา
2) นักวิชาการเงินและบัญชี ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา
3) นายช่างเทคนิค ส่วนภูมิภาค จำนวน 7 อัตรา
4) ช่างเจาะบ่อบาดาล ส่วนภูมิภาค จำนวน 8 อัตรา
5) พนักงานห้องทดลอง ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา / ส่วนภูมิภาค จำนวน 12 อัตรา
6) พนักงานพัฒนาน้ำบาดาล ส่วนภูมิภาค จำนวน 18 อัตรา

วัน เวลา การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dgr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 – 21 เมษายน 2564

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาน้ำบาดาล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

error: กรุณาอย่าก็อป