โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
2) นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
4) พนักงานบริการ 2 อัตรา

วัน เวลา การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์ http://www.detudomhospital.org หัวข้อ การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป