วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

1) พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา (201) สาขาช่างยนต์ เลขที่ตำแหน่ง 3584, 3589 จำนวน 2 อัตรา
2) พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา (211) สาขาช่างก่อสร้าง เลขที่ตำแหน่ง 3592, 2594 จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 – 7 มิถุนายน 2564 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

error: กรุณาอย่าก็อป