สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 17 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 อัตรา
2) เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
3) พนักงานบริการ 1 อัตรา
4) พนักงานบริการ 1 อัตรา
5) พนักงานบริการ 1 อัตรา
6) พนักงานบริการ 1 อัตรา
7) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
8) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
9) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
10) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
11) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
12) พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
13) พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
14) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
15) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่จะจ้างเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ในวันราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป