โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 22 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) แพทย์แผนไทย 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท
2) นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท
3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท
4) ผู้ช่วยพยาบาล 8 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท
5) ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,300 บาท
6) พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
7) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 037-211-088 ต่อ 2503

error: กรุณาอย่าก็อป