กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ 11 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1) ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 13,280 บาท
2) พนักงานแปลและล่าม 1 อัตรา ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 13,280 บาท
3) ช่างเครื่องสื่อสาร 1 อัตรา ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 13,280 บาท
4) ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 13,280 บาท
5) ช่างโลหะ 1 อัตรา ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 13,280 บาท
6) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 13,280 บาท
7) ช่างโทรศัพท์ 1 อัตรา ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 13,280 บาท
8) พนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 12,430 บาท
9) พนักงานพัสดุ 3 อัตรา ค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพ 12,430 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป