โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

1) ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
2) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
3) ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
4) คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,000 บาท(รวมค่าครองชีพ)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 4 – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เฉพาะวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานธุรการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

error: กรุณาอย่าก็อป