โรงพยาบาลโชคชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 8 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พนักงานบริการ 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
2) พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
3) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
4) พนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ขอใบสมัคร และสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 (เฉพาะวัน และเวลาราชการ) ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโชคชัย

error: กรุณาอย่าก็อป