องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง 21 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
2) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา
3) ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4) ครูอัตราจ้าง (ผู้ช่วยครู)
-กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
-กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
-กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
-กลุ่มวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
6) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา
7) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
8) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
9) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขนเสื้อยืด รองเท้าแตะ) โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารกีฬา และนันทนาการอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ตามแผนผังแนบท้ายประกาศ) หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 233 โดยการรับสมัครครั้ง นี้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้สมัคร 1 ท่าน มีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง)

error: กรุณาอย่าก็อป