โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
2) นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
3) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
4) นักวิชาการพัสดุ 4 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
5) นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
6) นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
7) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
8) เจ้าพนักงานห้องสมุด 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
9) นายช่างเทคนิค 2 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
10) ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 037-211-088 ต่อ 2503

error: กรุณาอย่าก็อป