กศจ.ชลบุรี รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 จำนวน 548 อัตรา

1) คณิตศาสตร์ จำนวน 46 อัตรา
2) ภาษาไทย จำนวน 91 อัตรา
3) ภาษาอังกฤษ จำนวน 62 อัตรา
4) ภาษาจีน จำนวน 12 อัตรา
5) ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
6) ภาษาเกาหลี จำนวน 1 อัตรา
7) วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 56 อัตรา
8) ฟิสิกส์ จำนวน 5 อัตรา
9) เคมี จำนวน 2 อัตรา
10) ชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
11) สังคมศึกษา จำนวน 36 อัตรา
12) สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
13) พลศึกษา จำนวน 35 อัตรา
14) ดนตรี/ดนตรีศึกษา จำนวน 2 อัตรา
15) ดนตรีไทย จำนวน 6 อัตรา
16) ดนตรีสากล จำนวน 7 อัตรา
17) นาฏศิลป์ จำนวน 4 อัตรา
18) อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 4 อัตรา
19) ศิลปะ/ศิลปศึกษา จำนวน 8 อัตรา
20) ทัศนศิลป์ จำนวน 5 อัตรา
21) คอมพิวเตอร์ จำนวน 41 อัตรา
22) เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 8 อัตรา
23) เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
24) คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
25) ประถมศึกษา/การประถมศึกษา จำนวน 35 อัตรา
26) ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาล จำนวน 63 อัตรา
27) จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว จำนวน 3 อัตรา
28) บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
29) โสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
30) การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

ผู้มีความประสงค์สมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น) โดยสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com

error: กรุณาอย่าก็อป