ศูนย์การทหารม้า รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) พนักงานบริการพิธีกรและประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)
2) พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
3) พนักงานบริการช่างภาพหญิงและกิจการพลเรือน จำนวน 1 อัตรา (หญิง)
4) พนักงานบริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเบื้องต้น จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)
5) พนักงานบริการเสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 2 อัตรา (ชาย, หญิง)
6) พนักงานล่ามภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (ชาย, หญิง)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กองบัญชาการศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

error: กรุณาอย่าก็อป