ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 180 อัตรา

ประกาศศูนย์การทหารม้า เรื่อง การจัดหาทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนของหน่วย ในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารม้า ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 180 อัตรา โดยแบ่งโควตาปกติ (เหล่าทหารม้า) จำนวน 90 อัตรา และโควตาทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด (ไม่จำกัดเหล่า) จำนวน 90 อัตรา

ประเภทของผู้สมัคร แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) โควตาทั่วไป (เหล่าทหารม้า) เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้าอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่าทหารม้า มาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2564 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พุทธศักราช 2539) และต้องสมัครในเหล่าทหารม้าเท่านั้น
2) โควตาทหารกองประจำการที่เลื่อนปลด (ไม่จำกัดเหล่า) เป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ไม่จำกัดเหล่า) ที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2563 (ครบกำหนดปลดประจำการ 1 พฤษภาคม 2563 และสมัครใจขออยู่รับราชการต่ออีก 1 ปี ) ซึ่งจะครบ กำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2564 ไม่จำกัดอายุ

การรับสมัคร : วันที่ 2-8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) มาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร

สถานที่ : อาคารรับรองผู้บังคับบัญชา (หลังพลับพลาสวนสนาม) ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ, ทหารกองประจำการ ชุดฝึกพราง หน้ากากอนามัย

error: กรุณาอย่าก็อป