โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

error: กรุณาอย่าก็อป