โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา

ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

วิชาเอก ดังนี้

1) กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2) กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 3 อัตรา
3) กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
4) กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
5) กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
6) กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
7) กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
8) กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 21 เมษายน 2564 เว้นวันหยุดราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป