โรงพยาบาลบางใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา
2) พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3) พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
4) พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
5) พนักงานบริการ(แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาโรงพยาบาลบางใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 – 10 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป