เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้าง 27 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
2) ผู้ช่วยครู 23 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
3) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
4) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 บาท

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 19 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร

เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้าง 27 อัตรา
เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้าง 27 อัตรา

error: กรุณาอย่าก็อป