โรงเรียนอนุบาลพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) เจ้าหน้าที่ธุรการ – วิชาการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 – 10,000 บาท
2) เจ้าหน้าที่ธุรการ – พัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 – 10,000 บาท
3) เจ้าหน้าที่ธุรการ – การเงิน 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 – 90,000 บาท
4) เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 – 10,000 บาท
5) เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 – 10,000 บาท
6) นักโภชนาการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 – 10,000 บาท
7) นักการภารโรง 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 – 10,000 บาท
8) เจ้าหน้าที่อนามัย 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 – 10,000 บาท
9) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 1 อัตรา ค่าจ้าง 6,000 – 7,000 บาท
10) คนสวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 6,000 – 7,000 บาท
11) แม่บ้าน 4 อัตรา ค่าจ้าง 5,000 – 7,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป