โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) แม่ครัวและแม่บ้าน 15 อัตรา
2) เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 3 อัตรา
3) เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 4 อัตรา
4) เจ้าหน้าที่พัสดุและแม่บ้าน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป