โรงพยาบาลอัมพวา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบฯขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป