โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) ครูชาวต่างชาติ (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 25,000 บาท
2) ครูอัตราจ้างการงานอาชีพ (เกษตร) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,920 บาท
4) ครูพี่เลี้ยง (EP) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เว้นวันหยุดราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป